ห้องของฉัน
กรรมลิขิต
สิบบาท
เรื่องของช่าง
ทายเมือง
ดวงตัวอย่าง
ทำนายทั่วไป
วิเคราะห์เลขบัตร
ป่วยด้วยโรคอะไร
เหตุการณ์อาชีพ
ชีวิตนิสัยใจคอ
ความรักความลับ
ไพ่ป๊อกความรัก
ไพ่ยิปซีทั่วไป
ลูกเต๋าเหตุการณ์
ลูกเต๋าทายนิสัย
เสี่ยงเซียมซีรายปี
เซียมซีการงาน
เซียมซีเนื้อคู่
เซียมซีเหตุการณ์
โปรแกรม
PocketPc
KobSpeech
KobThai Chat
Pulohit
Pulohit Android
Jongme
KobThai 3Dgame
Book Of Pulohit
ปฏิทินโหร
> 2557
> 2556
คำนวณสำเร็จ
วิเคราะห์ชื่อ
ผูกดวงจับยาม
ผูกดวงทั่วไป
ผูกดวงพิชัยสงคราม
ดาวจรวันนี้
Self-Learning
ลูกบิด Rubik
ทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพิมพ์เอกสาร
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านตารางคำนวณ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างและนำเสนอ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดการฐานข้อมูล
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
โปรแกรมปุโรหิต
โปรแกรมจงมี
โปรแกรมAndroid
โปรแกรมPocketPc
คัมภีร์ปุโรหิต
คัมภีร์ปุโรหิต
คัมภีร์ปุโรหิต
คัมภีร์ปุโรหิต
เดือน
?
วัน
?
 • โปรแกรม คำนวณ หวย
 • 1044 / 0
 • ดวงอสีติจักร > (ข่าวสาร)
 • 469 / 0
 • เทียบสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 480 / 0
 • อายุสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 555 / 0
 • เคหะสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 486 / 0
 • ทักษาสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 546 / 0
 • ลัคนาสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 517 / 0
 • พฤษกสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 478 / 0
 • นาคสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 537 / 0
 • ธาตุสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 496 / 0
 • ดาวสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 487 / 0
 • วันสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 473 / 0
 • ปีสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 501 / 0
 • เดือนสมพงษ์ > (ข่าวสาร)
 • 563 / 0
 • การบูชาดวง > (ข่าวสาร)
 • 555 / 0
 • ภาคพิธีกรรม > (ข่าวสาร)
 • 1051 / 0
 • เรียกสูตร > (ข่าวสาร)
 • 1389 / 0
 • ประวัติ > (ข่าวสาร)
 • 410 / 0
 • รูปยันต์ > (ข่าวสาร)
 • 315 / 0
 • กล่าวนำ > (ข่าวสาร)
 • 826 / 0

  ไปที่หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  << หมด ถัดไป >>

  ปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุด
  สวัสดี
  User
  รหัส
  ออก   
  X Reset    ลืมรหัส

  หากคิดดูดวง ฉันจะดูระบบไหน
  พิชัยสงคราม
  อินทภาษ - บาทจันทร์
  จักรราศีทั่วๆไป
  สิบลัคนา
  ยูเรเนี่ยม
  ทักษาต่างๆ
  เลขหลักต่างๆ
  ลายต่างๆ มือ เท้า
  ดูด้วยจิต ญาณ
  เข้าทรง หรือ ฝัน
  กราฟชีวิต
  โหวงเฮ้ง
  เซียมซี
  ลูกเต๋า
  ไพ่ ต่างๆ
  พืช เช่น ใบไม้
  สัตว์ เช่น นก
  ท้องฟ้า
  ธรรมชาติ
  สิ่งรอบตัว ฮวงจุ้ย
  ลางสังหรณ์
  คาดการณ์เอง
  ดูจากเงินในกระเป๋า
  โปรแกรมจงมี
  ไม่สนใจดู
  อื่นๆ  สาย = 13 จาก 516
  WelCome